Company Slogan

обратно

BG / ENG

 

Адвокат

 

 

   Желимир Ялнъзов

   Адвокат и съдружник

 

Желимир Ялнъзов е роден през 1964г в гр.Варна. Той завършва Английската езикова гимназия в града през 1982г. През 1989г завършва Юридическия факултет на Софийския университет, а през 1989-1990г преминава едногодишен стаж в Софийския Окръжен съд, който приключва с отлични референции.

Желимир Ялнъзов започва професионалната си кариера в „Корабоимпекс”АД, гр.Варна, която по това време е единствената външнотърговска организация в областта на корабостроителната индустрия. По това време придобива значителен опит в областта на морското право и по-специално, по отношение на корабостроителните договори и договорите за продажба на вече построени кораби. 

Веднага след приемането му във Варненската Адвокатска колегия през 1994г, той основава адвокатска кантора „LGK & Co Law office” с любезното съдействие на английската адвокатска къща Lawrence Graham. Кантората има за цел да обслужва преди всичко корпоративни и чуждестранни клиенти и е едно от първите адвокатски обединения в града. Член на Международната Адвокатска Асоциация.

През 1996г Желимир Ялнъзов преминава теоретична и практическа подготовка, организирана от Схемата за стипендии на Външното министерство на Великобритания за централноевропейските държави, която е част от магистърската програма на Queen Mary and Westfield College, London. Обучението включва и практическа подготовка в английската адвокатска фирма Holman, Fenwick & Willan.

Желимир Ялнъзов специализира морско и международно частно право, както и търговско и облигационно право. Добре познат е с перфектната си работа за големи международни корабособственици, P&I клубове, английски и международни адвокатски фирми. 

Отлично боравене с английски и руски език.