Company Slogan

BG  /  ENG

Дейност

 

 

   Адвокатско дружество „Амуджиев и Ялнъзов” е регистрирано през 2007г на основание новия Закон за адвокатурата като самостоятелно юридическо лице и продължител на дейността на Адвокатска канторa LGK & Co Law Office”, основана още през 1994г  по реда  на  предишния закон.

   Дружеството обслужва преди всичко корпоративни клиенти и е предпочитано от чуждестранните клиенти, извършващи търговска дейност в района на гр.Варна. Понастоящем дружеството има трима съдружници и двама сътрудници. От време на време дружеството наема стажанти с интерес в областта на търговското и вещното право. 

   Дружеството е специализирано в областта на морското право, търговско и облигационно право, вещно право, международно частно право и данъчно право. Голяма част от дейността ни е свързана с приватизационни проекти, съвместни дружества, данъчни консултации и извършване на правни анализи. Съдружниците в дружеството съчетават успешно консултантската си дейност с процесуално представителство, предоставяйки по този начин комплексни услуги на своите клиенти.

   Клиенти на дружеството са големи корабни, кораборемонтни и корабостроителни компании, корабни брокери и агенти, строителни компании, международни търговски компании и други. Всички наши клиенти имат безупречна търговска репутация, като например „Инжстрой Инженеринг”ООД, „Св.Св.Константин и Елена”АД, „Юнишипинг Интернешънъл”, „Коеклеричи Груп”, Италия, „Параходство БМФ”АД, „Фиделитас”ООД, „Курортно строителство”ООД, , „Уникредит Булбанк”, гр.Варна, „Германише Лойд”ЕООД, , „Трансстрой Варна”АД, „Хидрострой Варна”АД, „Пътстрой”АД и други. Едновременно с това дружеството предоставя правни консултации на големите международни консултантски фирми  с офиси в България, основните P & I клубове и някои от големите адвокатски къщи в Лондон. В случай на необходимост от референции, имаме готовност да поискаме съгласието на клиентите си за предоставяне на такива.

   Дружеството ни поддържа добри взаимоотношения с водещи европейски адвокатски фирми, специализирани в областта на международното частно право, вещното и морското право. Целта ни е да работим ефективно и винаги навреме да изпълняваме ангажиментите си. Винаги проверяваме за конфликт на интереси и гарантираме конфиденциалност на клиентите си.

   Политиката на дружеството е  да съчетава професионалния опит и познания с безупречно отношение към клиентите си. Разпределението на работата между съдружниците също има за цел да осигури възможност за бъдеща специализация и развитие.

 

 

ул.”Граф Игнатиев” № 17

гр.Варна 9000,

България

Тел. + 359 52 688 070

Факс + 359 52 688 080

e-mail:office@lawyersbg.com