Logo

BG  /  ENG

Кои сме ние

 

 

   Адвокатско дружество „Амуджиев и Ялнъзов” беше регистрирано през 2007г на основание новия Закон за адвокатурата като самостоятелно юридическо лице и продължител на дейността на Адвокатска канторa LGK & Co Law Office”, основана още през 1994г  по реда  на  предишния закон.

   Дружеството обслужва преди всичко корпоративни клиенти и е предпочитано от чуждестранните клиенти, извършващи търговска дейност в района на гр.Варна. Понастоящем дружеството има трима съдружници и двама сътрудници. От време на време дружеството наема стажанти с интерес в областта на търговското и вещното право. 

   Дружеството е специализирано в областта на морското право, търговско и облигационно право, вещно право, международно частно право и данъчно право. Голяма част от дейността ни е свързана с приватизационни проекти, съвместни дружества, данъчни консултации и извършване на правни анализи. Съдружниците в дружеството съчетават успешно консултантската си дейност с процесуално представителство, предоставяйки по този начин комплексни услуги на своите клиенти.

   Дружеството ни поддържа добри взаимоотношения с водещи европейски адвокатски фирми, специализирани в областта на международното частно право, вещното и морското право. Целта ни е да работим ефективно и винаги навреме да изпълняваме ангажиментите си. Винаги проверяваме за конфликт на интереси и гарантираме конфиденциалност на клиентите си.