Company Slogan

BG  /  ENG

Адвокати съдружници

 

 

   Георги Амуджиев

   Адвокат и съдружник

   Георги Амуджиев е роден през 1967г в гр.Бяла Черква. Завършва Немската Езикова гимназия в гр.Ловеч през 1986г. През 1992г Георги Амуджиев завършва Юридическия факултет на Софийския Университет, като малко преди това успешно завършва и специализираните курсове по Европейско и Международно частно право в университета в Регенсбург, Германия. През 1992г Георги Амуджиев завършва успешно едногодишен стаж в Софийския Окръжен съд. През 1993 и 1994г специализира Европейско и Търговско право във Виенския Университет, Австрия.

В периода 1994-1996г Георги Амуджиев работи като Прокурор в гр.Велико Търново. Малко след това, през 1997г става ръководител в Правния отдел на Регионалната данъчна дирекция, гр.Варна.

Георги Амуджиев е член на Варненската Адвокатска колегия от 1997г. Той става съдружник в Адвокатска кантора „LGK & Co Law Office” през 2002г. Георги Амуджиев е добре известен с отличното си отношение към своите корпоративни клиенти и незабавното отзоваване на техните изисквания.

Основните области на специализация на Георги Амуджиев са вътрешно и международно данъчно право, в която област той е известен като един от най-добрите практикуващи юристи. С огромен успех защитава клиентите си и в областта на търговското право, гражданското право, данъчното и административното право.

Отлично боравене с немски, английски и руски език.

 

   Желимир Ялнъзов

   Адвокат и съдружник

Желимир Ялнъзов е роден през 1964г в гр.Варна. Той завършва Английската езикова гимназия в града през 1982г. През 1989г завършва Юридическия факултет на Софийския университет, а през 1989-1990г преминава едногодишен стаж в Софийския Окръжен съд, който приключва с отлични референции.

Желимир Ялнъзов започва професионалната си кариера в „Корабоимпекс”АД, гр.Варна, която по това време е единствената външнотърговска организация в областта на корабостроителната индустрия. По това време придобива значителен опит в областта на морското право и по-специално, по отношение на корабостроителните договори и договорите за продажба на вече построени кораби. 

Веднага след приемането му във Варненската Адвокатска колегия през 1994г, той основава адвокатска кантора „LGK & Co Law office” с любезното съдействие на английската адвокатска къща Lawrence Graham. Кантората има за цел да обслужва преди всичко корпоративни и чуждестранни клиенти и е едно от първите адвокатски обединения в града. Член на Международната Адвокатска Асоциация.

През 1996г Желимир Ялнъзов преминава теоретична и практическа подготовка, организирана от Схемата за стипендии на Външното министерство на Великобритания за централноевропейските държави, която е част от магистърската програма на Queen Mary and Westfield College, London. Обучението включва и практическа подготовка в английската адвокатска фирма Holman, Fenwick & Willan.

Желимир Ялнъзов специализира морско и международно частно право, както и търговско и облигационно право. Добре познат е с перфектната си работа за големи международни корабособственици, P&I клубове, английски и международни адвокатски фирми. 

Отлично боравене с английски и руски език.

 

Асоциирани адвокати

 

 

   Жасмина Караиванова

   Асоциирaн адвокат

Жасмина Караиванова е родена през 1980 г. в гр. Варна. През 1999 г. Завършва IV френска езикова гимназия “Фредерик Жолио – Кюри”. През 2004 г. завършва Юридически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. През същата година преминава стаж в Софийски Градски Съд.

От 2002 г. 2007 г. работи в една от най-големите адвокатски кантори в гр. София – в началото като стажант-адвокат, по-късно като адвокат. Присъединява се към адвокатско дружество „Амуджиев и Ялнъзов” през 2009 г. 

Адвокат – вписан в Адвокатска колегия София януари 2006. Специализира в областта на търговско, гражданско и административно право.

Отлично владеене на френски и английски език и добро владеене на руски език.